Chứng nhận xuất xứ form E cho hàng phi mậu dịch

Công ty chúng tôi có mở tờ khai loại hình tờ khai H11 - hàng không thanh toán. Xin hỏi trên invoice có để dòng chữ "Pay ment: No payment" thì có được tính là invoice hợp lệ để khai báo hải quan cho loại hình H11 hay không và có được dùng invoice này để làm giấy chứng nhận xuất xứ form E không?
Made in China
Made in China

Căn cứ:

#1) Theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 của Tổng cục Hải quan về việc “Ban hành bảng mã loại hình XK, NK và hướng dẫn sử dụng”:
Mã loại hình: H11 “Hàng nhập khẩu khác”
“Sử dụng trong trường hợp:
 • a) Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài gửi cho tổ chức, cá nhân ở Việt Nam;
 • b) Hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này (trừ ô tô, xe máy sử dụng mã G14);
 • c) Hàng hóa là tài sản di chuyển của tổ chức, cá nhân;
 • d) Hàng hóa viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại;
 • đ) Hàng mẫu;
 • e) Hành lý cá nhân của người nhập cảnh gửi theo vận đơn
 • g) Hàng hóa mang theo người nhập cảnh vượt tiêu chuẩn miễn thuế;
 • h) Hàng hóa nhập khẩu của thương nhân nước ngoài được phép kinh doanh tại chợ biên giới;
 • i) Các hàng hóa khác chưa được định danh ở trên”.

#2) Căn cứ Thông tư số 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công thương, về “Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa”, quy định:

“Điều 18. Kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp C/O
Cơ quan, tổ chức cấp C/O tiến hành kiểm tra từng trường hợp đề nghị cấp C/O để bảo đảm rằng:
 1. Đơn đề nghị cấp C/O và C/O mẫu E được khai đầy đủ theo quy định tại mặt sau C/O mẫu E và được ký bởi người có thẩm quyền.
 2. Xuất xứ hàng hóa phù hợp với quy định tại Thông tư này.
 3. Các thông tin khác trên C/O mẫu E phù hợp với chứng từ kèm theo.
 4. Mô tả hàng hóa, số lượng và trọng lượng hàng hóa, ký hiệu và số kiện hàng, số kiện và loại kiện hàng được kê khai phù hợp với hàng hóa xuất khẩu.
 5. Nhiều mặt hàng có thể được khai trên cùng một C/O mẫu E, phù hợp với quy định và pháp luật Nước thành viên nhập khẩu với điều kiện từng mặt hàng phải đáp ứng các quy định về xuất xứ đối với mặt hàng đó”.
Thông tư số 12/2019/TT-BCT không quy định thể thức, nội dung bắt buộc của “Hóa đơn thương mại” (Commercial Invoice) hàng hóa nhập khẩu. Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của nước xuất khẩu sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ đề nghị cấp C/O theo Điều 18 của Thông tư số 12/2019/TT-BCT.

3) Căn cứ khoản 2 Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính, quy định về “Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu” thì trường hợp hàng nhập khẩu có hóa đơn thương mại thì người khai hải quan phải đính kèm hóa đơn thương mại lên hệ thống hải quan.

Dòng chữ “Pay ment: No payment” ghi trên Hóa đơn thương mại như DN đã nêu, nếu phù hợp với các chứng từ khác có liên quan của lô hàng, phù hợp với các thông tin khác trên C/O mẫu E và là bản gốc/ bản chụp từ bản gốc Hóa đơn thương mại của người xuất khẩu ký phát cho người nhập khẩu thì không ảnh hưởng đến tính hợp lệ Hóa đơn thương mại.

4) Việc kiểm tra C/O hàng nhập khẩu được thực hiện theo Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính “Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”.

Đề nghị Công ty tham khảo thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: https://www.dncustoms.gov.vn/tu-van/nhap-khau-loai-hinh-h11-53731.html