Danh mục hàng hóa phải kiểm tra về chất lượng khi nhập khẩu Bộ LĐ-TB&XH

Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2021 quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH.

13 nhóm sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ LĐ-TB&XH phải thực hiện việc kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu:

Danh mục hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc quản lý Bộ LĐ-TB&XH

  • Phương tiện bảo vệ đầu cho NLĐ: Mũ an toàn công nghiệp;
  • Phương tiện bảo vệ mắt, mặt cho NLĐ: Kính hàn, mặt nạ hàn, chống vật văng bắn, tia cực tím;
  • Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp cho NLĐ: Khẩu trang, mặt nạ và bán mặt nạ lọc bụi; Khẩu trang, mặt nạ và bán mặt nạ lọc hơi khí độc (trừ khẩu trang y tế);
  • Phương tiện bảo vệ tay cho NLĐ: Găng tay bảo hộ lao động chóng cắt, đâm thủng, cứa rách, cách điện (trừ mặt hàng găng tay y tế, găng tay khám bệnh);
  • Phương tiện bảo vệ chân cho NLĐ: Giầy chống đâm thủng, cứa rách, va đạp, hóa chất; Ủng cách điện;
  • Dây đai an toàn và Hệ thống chống rơi ngã cá nhân cho NLĐ;
  • Quần áo chống nhiệt và lửa cho NLĐ,..

Chi tiết văn bản tại đây
TT 01/2021/TT-BLĐTBXH 2.74mb