Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

Sơ lược Thông tư 11/2020/TT-BCT Quy tắc xuất xứ hàng hóa Hiệp định Thương mại Việt Nam và EU

Thông tư quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)

FTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. thongquanhanghoa.com
FTA giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu. Ảnh minh hoạ

Tải về Thông tư 11/2020/TT-BCT tại đây
Form EUR.1 2,859kb