Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu các bộ phận của máy bơm ly tâm

Công ty chúng tôi có nhập bộ phận của bơm là chõ lọc bằng nhựa thì áp vào mã 39269099 hay mã 84139140 thì đúng hơn?

Máy bơm
Máy bơm

Căn cứ:
  • Công ty có thể tham khảo 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 17/6/2017; 
  • Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; 
  • Biểu thuế XNK ban hành kèm Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ và đối chiếu với hàng hoá nhập khẩu, vật liệu cấu thành để xác định mã HS.
Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Thiết bị “chõ lọc bằng nhựa” như DN mô tả nếu là “Luppe” (hay còn gọi là lúp bê), một bộ phận được lắp đặt trong đường ống hút cửa máy bơm, tác dụng là để giữ nước trong đường ống, ngăn chặn nước rút ngược lại nhằm giúp máy bơm có thể thực hiện công việc bơm nước lên bồn hay bể. Chõ bơm nước được sử dụng nhằm duy trì áp lực trong hệ thống ống dẫn nước đồng thời ngăn chặn các chất rắn, sỏi đất, đá bám trong bể chứa, giếng khoang nước bị hút vào bên trong đường ống tránh gây hư hỏng đến thiết bị.

Cấu tạo luppe một chiều: Lúp bê 1 chiều có cấu tạo khá đơn giản, nó là sự kết hợp giữa van một chiều và một bộ phận lọc rác. Đó là lí do mà người ta thường gọi với cái tên khác là rọ hay chõ bơm.

Nếu đúng cấu tạo và mô tả như trên và nhập rời, không đồng bộ, căn cứ vào nguyên tắc phân loại bộ phận, chi tiết của máy móc thiết bị thuộc Chương 84 trong “Danh mục hàng hóa XNK VN” ban hành theo Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, DN có thể tham khảo phân loại của phân nhóm 848130: “- Van kiểm tra (van một chiều)”

Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: https://www.dncustoms.gov.vn/tu-van/nhap-khau-cac-bo-phan-cua-bom-ly-tam-53748.html