Nhập mẫu sản phẩm làm công bố thực phẩm

Công ty có nhu cầu nhập khẩu một số lượng ít hàng mẫu (thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe), trọng lượng nhỏ hơn 1kg, nhằm thực hiện thủ tục đăng ký công bố sản phẩm. Như vậy, các giấy tờ cần thiết phải nộp khi thông quan nhập khẩu gồm những gì?

Thực phẩm
Thực phẩm
Căn cứ: 
  • Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018;
Doanh nghiệp có thực phẩm nhập khẩu thực hiện kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhập khẩu theo Chương VI, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP “Quy định chi tiết thi hành Luật an toàn thực phẩm” ngày 02/02/2018 của Chính phủ. Khi làm thủ tục hải quan, công ty có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 18, trình tự kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo Điều 19.
Đề nghị tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.