Thủ tục nhập khẩu xe lăn điện cho người khuyết tật

Tư vấn thủ tục nhập khẩu xe lăn điện cho người khuyến tật

Doanh nghiệp chúng tôi cần nhập khẩu xe điện loại 4 bánh dành cho đối tượng là người già, người khuyết tật với thông số chi tiết xe lăn điện như sau: 

  • Weight capacity 120kgs;
  • Dimension L x W 910mm x 600mm Weight W /;
  • Battery 33.4kg;
  • Motor Type DC24V/270W Max Speed 6KPH;
  • Battery 11.5 AH (Lithium) Battery Range 15km Drive Wheel 9" x 2.5" Charger Type 2.5Amp Charger Turning Radius 1400mm
Xe lăn điện. BNQ Global logistics
Xe lăn điện. Ảnh minh hoạ

 Xin hướng dẫn thủ tục nhập khẩu và mặt hàng này có phải đăng kiểm không

Tư vấn tham khảo

  • Mặt hàng xe đạp điện thuộc Danh mục trang thiết bị y tế thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế được xác định mã số hàng hóa theo danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt nam (mục số 37) ban hành kèm Thông tư số 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ Y tế.

Theo quy định trên, trường hợp xe lăn, xe đẩy, cáng cứu thương và các xe tương tự được thiết kế đặc biệt để chở người người tàn tật có hoặc không có cơ cấu vận hành cơ giới khi nhập khẩu phải được Bộ Y tế cấp phép theo quy định tại Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế.

  • Hồ sơ, thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sửa đổi bổ sung tại khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Công ty tham khảo quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chi tiết tham khảo: https://www.dncustoms.gov.vn/tu-van/hh-phai-chung-nhan-hoac-cong-bo-hop-quy-41-2018-tt-bgtvt-53579.html