Bảng mã địa điểm tập kết hàng hoá xuất khẩu Bà Rịa Vũng Tàu

 Bảng mã

Bà Rịa Vũng Tàu
Bà Rịa Vũng Tàu

Bảng mã địa điểm tập kết hàng xuất Bà Rịa Vũng Tàu www.thongquanhanghoa.com
Cục Hải quan Chi cục Hải quan Tên Tên doanh nghiệp Địa chỉ kho bãi
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ01 CTY TNHH HY VONG Cty TNHH Hy Vọng Số 01, Quốc lộ 56, xã Hòa Long, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ02 CTY TNHH MAY BA RIA Cty TNHH may mặc Bà Rịa Ấp Phước Hưng, xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ03 CT TNHH NGOC TUNG Công ty TNHH Ngọc Tùng Số 1589 đường 30/4, phường 12, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ04 CNCT VEGA FASHION Chi nhánh Công ty TNHH Vega Fashion Khu phố 3, phường Long Tâm, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ05 CTY MAY VUNGTAU Công ty CP may Vũng Tàu Đường số 5, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ06 CT MAYMAC KINGSTYLE Công ty TNHH May mặc Kingstyle Số 268/11 ấp Nhân Tâm, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ07 CTY TNHH HAI PHU Công ty TNHH Hải Phú Số 66 Ngô Đức Kế, phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ08 CTY SX GIAY UY VIET Công ty TNHH Sản xuất Giày Uy Việt KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ09 CTTNHH THE HE MOI Công ty TNHH Thế Hệ Mới Đường số 11, KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ10 CT SXDV HOANG PHUONG Công ty TNHH Thương mại SX & DV Hoàng Phương Số 484/16/22 đường 30/4, Phường 10, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ11 CTY MAY TIN DUC Công ty TNHH May Tín Đức Số 766 đường 30/4, Phường 11, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ12 CTY TNHH VIET KIM Công ty TNHH Việt Kim Ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ13 CTY CBTS TIEN DAT Công ty TNHH Chế biến Thủy sản Tiến Đạt Ấp Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ14 CTY TNHH THE PHU Công ty TNHH Thế Phú Số 1743 đường 30/4, Phường 12, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ15 CTY TS THAIBINHDUONG Công ty TNHH Thủy sản Thái Bình Dương Số 1738 đường 30/4, Phường 12, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ16 CTY POLYSTYRENE VN Công ty TNHH Polystyrene Việt Nam KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ17 CTY HIKOSEN CARA Công ty TNHH Hikosen Cara KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ18 CTY CBHS DONG DUONG Công ty Cổ phần Chế biến Hải sản Đông Dương Số 1007/17 đường 30/4, Phường 11, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ19 CTY SHIRTS NORTH VN Công ty TNHH Shirts North Việt Nam KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ20 CTY GTLINE A CHAU Công ty TNHH GT-Line Á Châu KCN Đông Xuyên, P. Rạch Dừa, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ21 CTY TIEN MINH Công ty TNHH Tiến Minh Số 1534 đường 30/4, Phường 11, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ22 DNTN KHANH VAN Doanh nghiệp tư nhân Khánh Vân B10/Tổ 3, ấp Phước Bình, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ23 CTY DONG LAM Công ty TNHH Đông Lâm ấp Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ24 CTY TS CO MAY Công ty Cổ phần Thủy sản Cỏ May Số 1738 đường 30/4, Phường 12, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ25 CTY XNKNTS VIET A Công ty TNHH Chế biến Xuất nhập khẩu Nông thủy sản Việt Á Số 97 Phước Thắng, Phường 12, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ26 CTY TAN TIEN DUNG Công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ và Sản xuất Tân Tiến Dũng Số 335 Trần Phú, Phường 5, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ27 CTY GIAY VINH UY Công ty TNHH Sản xuất Giày Vĩnh Uy Ấp Nhân Trung, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ28 DNTN CBHS THIEN AN Doanh nghiệp tư nhân Chế biến Hải sản Thiên Ân Ấp Phước Lâm, xã Phước Hưng, huyên Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ29 CTY ANH NGUYEN SON Công ty TNHH Anh Nguyên Sơn Số 61A Phước Thắng, Phường 12, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ30 CTY TNHH HAI HA Công ty TNHH Hải Hà Số 973 đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu, tỉnh BR-VT
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ31 CT XDTM THANH PHAT Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Phát Lô 6 Cảng Cát Lở, Phường 11, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ32 CT MAY PHUONG NAM Công ty TNHH May Phương Nam 383 Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Nguyên, Tp.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ33 CTY TNHH THEP PEB Công ty TNHH Nhà thép PEB KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ34 CTY TNHH PHUC LOC
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ Cảng Cát Lở 51BEZ35 CTY SAO PHUONG NAM Công ty TNHH Sao Phương Nam Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng - Sân bay Vũng Tàu 51CBZ01 CTY TNHH VIETUBES Công ty TNHH Vietubes Đường 11, KCN Đông Xuyên, Phường Rạch Dừa, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng - Sân bay Vũng Tàu 51CBZ02 CT KHOAN DAU KHI PVD Công ty CP thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Khoan dầu khí PVD Đường số 11, KCN Đông Xuyên, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z01 CT TNHH PRIME ASIA Cty TNHH Prime Asia ( Việt Nam) Lô V2, KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z02 CT TONGHONG TANNERY Công ty CP Tong Hong Tannery VN Lô II-1, KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z03 CTY SANFANG VN Công ty TNHH San Fang Việt Nam Lô II-4, KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z04 CT TMXDTVDT QUOC BAO Công ty TNHH Thương mại Xây dựng và Tư vấn Đầu tư Quốc Bảo Khu trung chuyển cát nhiễm mặn tại cửa sông Bến Lội, xã Bình Châu, Huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z05 CTTNHH WIND VIETNAM Công ty TNHH CS Wind Việt Nam KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z06 CTY CNKINH NSGVN Công ty TNHH Công nghiệp Kính NSG Việt Nam KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z07 CTTNHH THEP FUCO Công ty TNHH Thép Fuco KCN Phú Mỹ II, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z08 CTTNHH THEP SMC Công ty TNHH Thép SMC KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z09 CTTNHH COKHITHEP SMC Công ty TNHH Một thành viên Cơ khí Thép SMC KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z10 CTYTON TANPHUOCKHANH Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Tôn Tân Phước Khanh KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z11 CTY VLXD NAM SON Công ty TNHH Vật liệu Xây dựng Nam Sơn Xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z12 CTY DONG IN ENTECHVN Công ty TNHH Dong In Entech Việt Nam Xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z13 CTY GACH MEN MY DUC Công ty TNHH Gạch men Mỹ Đức KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z14 CTY SANG SEUNG VN Công ty TNHH Sang Seung Việt Nam Xã An Nhứt, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z15 CTY TWINKLE VN Công ty TNHH Twinkle Việt Nam KCN Mỹ Xuân B1-Conac, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z16 CTY ETOP VN Công ty TNHH E-Top Việt Nam KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z17 CTY ECLATFABRICS VN Công ty TNHH Eclat Fabrics Việt Nam KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z18 CTY CN BAC GIAI VN Công ty TNHH Công nghiệp Bắc Giai Việt Nam KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z19 CTY TNHH VU CHAN Công ty TNHH Vũ Chân KCN Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z20 CTY CP TING RAY Công ty Cổ phần Ting Ray KCN Mỹ Xuân A2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z21 CTY SXTM PHUC VINH Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Phúc Vinh Thôn Sơn Tân, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z22 CTY MAY TAN MY Công ty TNHH May Tân Mỹ Ấp Trảng Cát, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z23 CTY QTE VIET AN Công ty TNHH Quốc tế Việt An Xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z24 CTY TAN CHUNG Công ty TNHH Tân Chung KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z25 CTY THINH AN Công ty TNHH Thịnh An Đường Láng Cát-Long Sơn, xã Hội Bài, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z26 CNCT THUYTINH MALAYA Chi nhánh Công ty TNHH Thủy tinh Malaya Việt Nam KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z27 CT THUYSAN NGOCHONG Công ty TNHH Thủy sản Ngọc Hồng Ấp Láng Cát, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z28 CT DAYTHUN HOA SEN Công ty TNHH Dây thun Hoa Sen Cụm CN Hắc Dịch 1, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z29 CTY LINDE GAS VN Công ty TNHH Linde Gas Việt Nam KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z30 CTY NS BLUECOPE VN Công ty TNHH NS Bluecope Việt Nam KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z31 CT DOGO THUONG HAO Công ty TNHH Sản xuất Đồ gỗ Cao cấp Thượng Hảo KCN Mỹ Xuân B1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z32 CTY TNHH TRUONG AN Công ty TNHH Trường An KCN Mỹ Xuân, B1, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z33 CTY TBYTE AI VN Công ty TNHH Thiết bị Y tế A & I Việt Nam KCN Mỹ Xuân, A2, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z34 CT BAO BI DAM PHU MY
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z36 CTY GACHMEN NHA Y Công ty TNHH Gạch men Nhà Ý KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z37 CTY DAU TV TUONG AN Công ty CP dầu thực vật Tường An KCN Phú Mỹ 1, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Bà Rịa - Vũng Tàu Chi cục HQ CK Cảng Phú Mỹ 51C1Z38 CTY THEP VINA Công ty TNHH Trung tâm thép Vina KCN Mỹ Xuân B1 - Tiến Hùng, xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu