Quyết định áp thuế chống bán phá giá tạm thời sản phẩm sợi dài làm từ polyester

Ngày 31/8/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm sợi dài làm từ polyester có xuất xứ từ China, India, Malaysia.

Áp thuế chống bán phá giá tạm thời sản phẩm sợi dài
Áp thuế chống bán phá giá tạm thời sản phẩm sợi dài

Áp thuế chống bán phá giá tạm thời sản phẩm sợi dài
Áp thuế chống bán phá giá tạm thời sản phẩm sợi dài