Tạm nhập tái xuất mặt hàng sắt thép

Tư vấn về thủ tục tạm nhập tái xuất mặt hàng là sắt thép hãng mới và hàng đã qua sử dụng

Công ty chúng tôi có nhu cầu tạm nhập tái xuất (TN-TX) mặt hàng là sắt thép thành phẩm, gồm các loại mới và đã qua sử dụng. Xin hỏi cần các giấy phép, thủ tục như thế nào? Có cần giấy "Hạn Ngạch" hay không? Tạm nhập tái xuất sắt mới và sắt cũ thủ tục có khác nhau không.

Hàng hoá xuất nhập khẩu. Ảnh minh hoạ
Hàng hoá xuất nhập khẩu. Ảnh minh hoạCăn cứ:

  • Căn cứ Điều 39, Điều 40 Luật số 05/2017/QH14 ngày 12 tháng 06 năm 2017 quy định:
“Điều 39. Kinh doanh tạm nhập, tái xuất

1. Việc thương nhân mua hàng hóa từ một nước đưa vào lãnh thổ Việt Nam hoặc từ khu vực hải quan riêng đưa vào nội địa và bán chính hàng hóa đó sang nước, khu vực hải quan riêng khác được thực hiện như sau:

  • a) Thương nhân phải có giấy phép kinh doanh tạm nhập, tái xuất đối với hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu; hàng hóa chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam; hàng hóa thuộc diện quản lý bằng biện pháp hạn ngạch xuất khẩu, hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch thuế quan, giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu;
  • b) Thương nhân kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải đáp ứng các điều kiện đã được quy định đối với hàng hóa thuộc ngành, nghề kinh doanh tạm nhập, tái xuất có điều kiện;
  • c) Thương nhân kinh doanh tạm nhập, tái xuất chỉ phải làm thủ tục tại cơ quan Hải quan cửa khẩu đối với hàng hóa không thuộc quy định tại điểm a, điểm b khoản này và Điều 40 của Luật này.
2. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất chỉ được lưu lại lãnh thổ Việt Nam trong thời hạn nhất định.

3. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất phải được làm thủ tục hải quan khi nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan cho tới khi tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

4. Việc tiêu thụ hàng hóa kinh doanh tạm nhập, tái xuất trong nội địa phải thực hiện theo quy định về quản lý nhập khẩu hàng hóa của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan….”

  • Loại hình Kinh doanh tạm nhập tái xuất được quy định tại Điều 13 Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018.
  • Hồ sơ, thủ tục đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập – tái xuất được quy định tại Điều 82 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 sửa đổi bổ sung tại khoản 56 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.
Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.