Thông báo lùi thời gian tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan 2021

Thực hiện Kế hoạch của Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2021 (Hội đồng thi), kỳ thi dự kiến được tổ chức vào tháng 9/2021.

Tuy nhiên hiện nay Dịch bệnh Covid -19 ở Việt Nam vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao trên cả nước. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho thí sinh tham dự kỳ thi, Hội đồng thi thông báo lùi thời gian tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức thi:

Dự kiến cuối tháng 11, đầu tháng 12/2021.

2. Địa điểm:

  • Miền Bắc: Tổ chức tại TP Hà Nội hoặc Trụ sở Trường Hải quan Việt Nam (tỉnh Hưng Yên).
  • Miền Nam: Tổ chức tại TP Hồ Chí Minh hoặc tỉnh Bình Dương.

Các nội dung khác liên quan, đề nghị thí sinh khai thác thông tin trên Cổng thông tin điện tử hải quan (https://www.customs.gov.vn/), Tạp chí hải quan điện tử (https://haiquanonline.com.vn/), website: https://truonghaiquan.edu.vn, trên các trang thông tin và website của các cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Mọi thắc mắc liên quan đến kỳ thi đề nghị liên hệ với Hội đồng thi theo số điện thoại 089.869.9918.