Thủ tục nhập khẩu áo có túi khí

Tư vấn thủ tục nhập khẩu mặt hàng áo túi khí

Công ty có nhu cầu nhập khẩu mặt hàng là áo túi khí cho nam bên ngoài bằng vải co giãn, bên trong có túi khí sẽ bung ra khi xảy ra tai nạn để bảo vệ cho người lái xe phân phối lớn, và bộ phận túi khí dùng thay thế khi túi khí của áo bị hư. Vui lòng tư vấn giúp chúng tôi chính sách nhập khẩu của 2 mặt hàng này và Hs code của 2 mặt hàng này.

Áo có túi khí. Ảnh minh hoạ
Áo có túi khí. Ảnh minh hoạ

Chính sách mặt hàng, thủ tục hải quan

  • Căn cứ phụ lục ban hành kèm Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương: mặt hàng áo túi khí cho nam và bộ phận túi khí dùng thay thế (mới chưa qua sử dụng) không thuộc danh mục cấm nhập nên công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường.
  • Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.

Mã HS:

  • Công ty có thể tham khảo 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 17/6/2017; 
  • Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; 
  • Biểu thuế XNK ban hành kèm Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ và đối chiếu với hàng hoá nhập khẩu, vật liệu cấu thành để xác định mã HS.
Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Mã HS tham khảo:
  • “Áo túi khí cho nam”: 61019000;
  • “Bộ phận túi khí dùng thay thế túi khí của áo bị hư”: 61179000
Ghi chú: Mặt hàng thuộc Phụ lục 1.3 “Danh mục sản phẩm dệt may kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo”, theo Điều 1 Quyết định số 765/QĐ-BCT ngày 29/3/2019 của Bộ Công Thương, được cắt giảm kiểm tra chuyên ngành: “Các tổ chức, cá nhân không phải nộp cho cơ quan Hải quan chứng từ liên quan đến kết quả kiểm tra chuyên ngành đối với các sản phẩm, hàng hóa tại Phụ lục kèm theo Quyết định này để thông quan hàng hóa”.

Đề nghị Công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.