Tư vấn thủ tục nhập khẩu bảng điều khiển loại dùng cho máy tập thể dục

Chúng tôi có nhu cầu nhập bản điều khiển (sản phẩm thay thế) loại dùng cho máy tập thể dục. Theo danh mục sản phẩm, hàng hoá có khả năng gây mất an toàn được quy định tại TT 33/2017/TT-BCT, mã HS code 85371099 được quy định tại mục số 15 thiết bị điểu khiển phòng nổ. Tuy nhiên sản phẩm của Công ty chúng tôi chỉ là bảng điều khiển điện tử dùng cho máy tập thể dục không như định danh tại mục số 15 mô tả. Đối với sản phẩm của công ty chúng tôi cùng HS code này nhưng tên và mục đích sử dụng khác mô tả theo quy định vậy có bị điều chỉnh theo quy định này không? Hoặc có bị điều chỉnh bởi quy định khác không?Tư vấn:

Mặt hàng bảng điều khiển loại dùng cho máy tập thể dục mới 100%  không thuộc trường hợp cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, công ty có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường.

Mã HS 85371099 thuộc hàng hóa Nhóm 2 phải kiểm tra chất lượng theo Quyết định số 1325A /QĐ-BCT năm 2019; Hàng hóa nhóm 2 theo Quyết định số 1182/QĐ-BCT-PL1; Sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn theo Thông tư số 41/2015; 29/2016 & 33/2017/TT-BCT.

Xem văn bản tại đây

Thủ tục, hồ sơ hải quan nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành tại Điều 16 và 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa của mình. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.