Tư vấn thủ tục XK gỗ keo rừng trồng làm cột trụ trong xây dựng

Công ty chúng tôi có nhu cầu xuất khẩu mặt hàng sau sang thị trường Trung Quốc: 

  • Hàng hóa: gỗ keo rừng trồng 
  • Mục đích: Dùng làm trụ cột trong xây dựng (đường kính 10cm, dài 2,2m) 
Gỗ. Ảnh minh hoạ
Gỗ. Ảnh minh hoạ

Rất mong Quý cơ quan HQ hướng dẫn thủ tục xuất khẩu, mã HS và chính sách thuế liên quan.

Tư vấn:

1. Chính sách mặt hàng:

  • Phụ lục I DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU và phụ lục III DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU THEO GIẤY PHÉP, ĐIỀU KIỆN ban hành kèm Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật quản lý ngoại thương.
  • Căn cứ mục 24 điều 1 Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành bảng mã số hs đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
  • Thủ tục và hồ sơ hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018.
Tham khảo thêm các thủ tục hải quan khác

2. Mã HS:

Căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, Công ty có thể tham khảo 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 17/6/2017; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Biểu thuế XNK ban hành kèm Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ và đối chiếu với hàng hoá nhập khẩu, vật liệu cấu thành để xác định mã HS.

Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

3.Chính sách thuế:

Công ty tham khảo Nghị định 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính Phủ