Xuất khẩu Yến sào đi nước ngoài cần những loại giấy phép nào?

Để có thể xuất khẩu Yến sào từ Việt Nam đi nước ngoài đúng quy định, Quý công ty cần lưu ý những loại Giấy phép sau:

 • Giấy chứng nhận lưu hành tự do - CFS (Certificate of Free Sale)
 • Giấy chứng nhận Y tế - HC (Health Certificate)
 • Kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu
Sau đây, Thông quan hàng hoá xin được tư vấn đến Quý công ty tham khảo, rất mong qua bài viết này Quý công ty có thể nắm được những loại giấy phép nào cần để xuất khẩu Yến sào được thông suốt.

Yến sào. Ảnh minh hoạ
Yến sào. Ảnh minh hoạ

Giấy chứng nhận lưu hành tự do - CFS (Certificate of Free Sale)

Văn bản

 • Quyết định 10/2010/QĐ-TTg ngày 10/2/2010 – Quy định Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với sản phẩm, hàng hoá xuất khẩu và nhập khẩu

Khái niệm

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

Vậy, CFS có tác dụng gì đối với người nhập khẩu

 • Đối tác bên nhập khẩu sẽ nắm được chất lượng sản phẩm nhập khẩu vào nước họ, đồng thời công ty xuất khẩu sẽ dễ dàng xuất khẩu hàng hóa vào nước khác hơn;
 • Sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu yêu cầu phải có CFS để làm cơ sở cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp các giấy chứng nhận khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu yêu cầu phải có CFS do cơ quan có thẩm quyền quy định cụ thể.

Hồ sơ xin cấp Chứng nhận CFS

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép lưu hành tự do sản phẩm yến sào;
 • Kết quả kiểm nghiệm của lô hàng yến sào xuất khẩu, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ; thuật tương ứng (đối với sản phẩm đã có Quy chuẩn kỹ thuật) hoặc các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn theo quy định (đối với sản phẩm chưa có Quy chuẩn kỹ thuật), thông tin về tên mặt hàng, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng do phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận. (Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực);
 • Mẫu nhãn sản phẩm yến sào (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép Hộ kinh doanh;
 • Bản tự công bố sản phẩm yến sào;
 • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại nơi sản xuất yến sào (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm)

Giấy chứng nhận Y tế - HC (Health Certificate)

Văn bản

 • Thông tư 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Khái niệm

Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate - HC) được cấp cho thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi tổ chức, cá nhân có yêu cầu.

Hồ sơ đề nghị cấp HC

Hồ sơ đề nghị cấp HC cho 01 (một) lô hàng xuất khẩu gồm:
 1. Đơn đề nghị cấp HC theo mẫu quy định tại Phụ lục 08 ban hành kèm theo Thông tư này.
 2. Kết quả kiểm nghiệm của từng mặt hàng thuộc lô hàng xuất khẩu, gồm các chỉ tiêu theo yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (đối với sản phẩm đã có Quy chuẩn kỹ thuật) hoặc các chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu an toàn theo quy định (đối với sản phẩm chưa có Quy chuẩn kỹ thuật), thông tin về tên mặt hàng, số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng do phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm độc lập được công nhận hoặc phòng kiểm nghiệm được thừa nhận. (Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực).
 3. Mẫu nhãn sản phẩm (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
 4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm) hoặc Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (Bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

Kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu

Văn bản

Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật

Xem văn bản tại đây