Hàng hoá nhóm 2 quản lý của BTTTT

Bổ sung sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn của Bộ Thông tin truyền thông.

Ngày 16/5/2022, Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông ban hành Thông tư số  02/2022/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Theo đó, sản phẩm, hàng hóa bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy tại danh mục thiết bị phát, thu - phát vô tuyến cự ly ngắn gồm:

 • Thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến DECT (Hiện hành, tại Thông tư 01/2021/TT-BTTTT không quy định sản phẩm, hàng hóa này);
 • Thiết bị phát, thu-phát vô tuyến cự ly ngắn dùng cho mục đích chung;
 • Thiết bị thu phát vô tuyến sử dụng kỹ thuật điều chế trải phổ trong băng tần 2,4 GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW trở lên;
 • Thiết bị truy nhập vô tuyến băng tần 5 GHz có công suất bức xạ đẳng hướng tương đương từ 60 mW trở lên;
 • Thiết bị Ra đa ứng dụng trong giao thông đường bộ hoặc đường sắt;
 • Thiết bị cảnh báo và phát hiện vô tuyến điện;
 • Thiết bị điều khiển từ xa vô tuyến điện;
 • Thiết bị nhận dạng vô tuyến điện (RFID);
 • Thiết bị thu phí giao thông không dừng áp dụng công nghệ nhận dạng vô tuyến điện (RFID);
 • Thiết bị âm thanh không dây;
 • Thiết bị truyền dữ liệu băng siêu rộng (UWB).

Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2022.