Cấp GCN xuất xứ hàng hóa sản xuất tại Việt Nam

Thông báo 1089/TB-XNK 2023 cấp GCN xuất xứ hàng hóa mẫu E, AI, AJ, AANZ, AHK, RCEP, S, VC, VJ,…