Xét nghiệm nhanh cho shipper công nghệ

Thực hiện công văn số 2925/UBND-ĐT ngày 29/8/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc lưu thông t…