Tư vấn thủ tục XK gỗ keo rừng trồng làm cột trụ trong xây dựng

Công ty chúng tôi có nhu cầu xuất khẩu mặt hàng sau sang thị trường Trung Quốc:  Hàng hóa: gỗ …