Hướng dẫn thủ tục nhập khẩu các bộ phận của máy bơm ly tâm

Công ty chúng tôi có nhập bộ phận của bơm là chõ lọc bằng nhựa thì áp vào mã 39269099 hay mã 841391…