Nền tảng thương mại điện tử nhập khẩu hàng tỷ đô la Mỹ hàng hóa Trung Quốc

Bộ Tài chính Việt Nam cho rằng cần có quy định để kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giao dịch…