Hướng dẫn đóng phí cơ sở hạ tầng cảng biển tại TpHCM

Hướng dẫn đóng phí cơ sở hạ tầng từ Saigon Newport 1️⃣Tờ khai hàng nguyên container mở truớc 1/4 …