Vướng mắc về loại hình E62

Công văn 2058/TCHQ-GSQL 2024 về hàng hóa xuất khẩu loại hình E62 Tìm hiểu thêm văn bản khác tại:  htt…

Vấn đề về khác biệt mã số hàng hoá trên COO

Công văn 2011/TCHQ-GSQL 2024 về khác biệt mã số hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

Quyết định áp thuế chống bán phá giá tạm thời sản phẩm sợi dài làm từ polyester

Ngày 31/8/2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với …

Thông tư 04/2021/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng vừa qua ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 về việc hướng dẫn xuất khẩu …

Quyết định 2905/QĐ-BNN-TCLN Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam

Ngày 30/6/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2905/QĐ-BNN-TCLN v…

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

Nghị định số 69/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thư…