Áp dụng hoàn toàn thủ tục giao nhận hàng qua EWMS hàng nhập khẩu kho CFS Cát Lái

Ngày 04/10/2021, Công ty CP Kho Vận Tân Cảng ra thông báo chính thức áp dụng hệ thống EWMS - h…

Tài khoản thu nộp ngân sách Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I

Tra cứu thông tin chung Và tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị Hải quan Chi cục HQ CK Cảng Sa…