Tư vấn thuê xe của nước ngoài để hoạt động kinh doanh vận tải

Công ty có nhu cầu thuê xe của nước ngoài để đưa về Việt Nam hoạt động kinh doanh vận tải có được k…