Nhập khẩu kính bảo hộ mã HS 90049050

Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất (DNCX) nằm trong Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) Bìn…