Quy định về các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

TPHCM ban hành quy định mới về thích ứng an toàn với dịch COVID-19 Ngày 16/11, UBND TPHCM đã ban hàn…