Phụ phí nhiên liệu UPS Express

Phụ phí nhiên liệu hay Fuel Surcharge là một khoản phí bổ sung áp dụng cho các dịch vụ vận chuyển, …