Bổ sung chứng từ hàng nhập khẩu theo hiệp định UKVFTA

Ngày 29/01/2021 Công ty mở tờ khai nhập khẩu từ UK, đã hoàn thành nộp thuế NK, công ty có làm công …