Hướng dẫn doanh nghiệp logistics cấp giấy đi đường mẫu do Bộ Công An cấp từ 25/8/2021 đến 05/9/2021

Ngày 23/8/2021, Uỷ Ban Nhân Dân TpHCM ban hành công văn số 2850/UBND-VX theo đó Mẫu Giấy đi đường hi…

Công văn 2850/UBND-VX ngày 23/8/2021 tin mới về giấy đi đường

Tin mới nhất về Giấy đi đường Mẫu Giấy đi đường hiện tại (do Sở Công thương cấp) sẽ hết hiệu lực từ …