Công văn 2011/TCHQ-GSQL ngày 09 tháng 05 năm 2024 khác biệt mã số hàng hoá

Công văn 2011/TCHQ-GSQL ngày 09 tháng 05 năm 2024 V/v khác biệt mã số hàng hoá trên chứng từ c…

Tổng hợp link mà dân xuất nhập khẩu thường tra cứu

Bài viết tổng hợp links mà dân xuất nhập khẩu, công ty forwarder hay dùng để tra cứu tư vấn cho khá…

Cách tra cứu tài khoản nộp thuế Hải quan Cát Lái

Hướng dẫn cách tra cứu tài khoản nộp thuế Hải quan Cát Lái cáp sạc điện thoại mà bạn có thể tự …

Những vấn đề cần lưu ý khi lựa chọn dịch vụ khai báo hải quan

Giải pháp Logistics: Khai báo hải quan xuất nhập khẩu 1. Vì sao bạn nên thuê ngoài dịch vụ khai báo …