Vận chuyển hàng hóa dễ dàng tại UAE với Người di chuyển chuyên nghiệp

Nhu cầu hỗ trợ hàng hóa thực sự thấy nó là bắt buộc. Rõ ràng là cho dù bạn ở đâu và có lẽ nhất, bạn…

Tư vấn thủ tục nhập khẩu máy cắt rau củ

Tư vấn thủ tục nhâp khẩu máy cắt rau củ từ nước ngoài về Việt Nam Công ty tôi cần nhập khẩu máy cắt …

Danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu

PHỤ LỤC I DANH MỤC HÀNG HÓA CẤM XUẤT KHẨU, CẤM NHẬP KHẨU (Kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15…

Hiệp định Thương mại Việt Nam – Cuba

Sơ lược Thông tư 08/2020/TT-BCT Quy tắc xuất xứ hàng hóa của Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cu…

Những vấn đề cần lưu ý khi lựa chọn dịch vụ khai báo hải quan

Giải pháp Logistics: Khai báo hải quan xuất nhập khẩu 1. Vì sao bạn nên thuê ngoài dịch vụ khai báo …