Cảnh giác với vận đơn viết tay giả mạo DHL Express

Gần đây một số đối tượng lợi dụng lòng tin của khách hàng và uy tín thương hiệu DHL, một số đối tượ…