Hướng dẫn cấp giấy đi đường thuộc lĩnh vực Công Thương - Hà Nội

Sở Công Thương gửi Hướng dẫn thực hiện Biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu theo nội dung gửi kèm. Vă…

Thông báo quy trình xét duyệt giấy đi đường - Hà Nội

Thực hiện Thông báo kết luận số 480-TB/TU ngày 01/9/2021, Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 01/9/2021 …

Hướng dẫn triển khai thực hiện cấp giấy đi đường QRCode tại Đà Nẵng

Thực hiện QĐ số 2905/QĐ-UBND ngày 3-9-2021 của Chủ tịch UBND về việc tiếp tục áp dụng một số biện p…

Quy trình cấp Thẻ thông hành thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Bình Dương

Nhằm thực hiện văn bản số 4395/UBND-NC ngày 03/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức ngườ…

Công văn 9438/SGTVT-KT Cấp giấy nhận diện phương tiện có mã QR

Công văn 9438/SGTVT-KT ngày 25/8/2021 về việc thông tin thêm về công tác cấp giấy nhận diện phương …

Hướng dẫn doanh nghiệp logistics cấp giấy đi đường mẫu do Bộ Công An cấp từ 25/8/2021 đến 05/9/2021

Ngày 23/8/2021, Uỷ Ban Nhân Dân TpHCM ban hành công văn số 2850/UBND-VX theo đó Mẫu Giấy đi đường hi…

Công văn 2850/UBND-VX ngày 23/8/2021 tin mới về giấy đi đường

Tin mới nhất về Giấy đi đường Mẫu Giấy đi đường hiện tại (do Sở Công thương cấp) sẽ hết hiệu lực từ …

Mẫu Giấy đi đường do Sở Công Thương TpHCM cấp

Tiếp theo hướng dẫn cấp giấy đi đường cho công ty logistics trong thời gian giãn cách xã hội từ ngà…

Hướng dẫn cấp giấy đi đường cho công ty logistics từ ngày 23/8/2021 đến 05/9/2021

Hướng dẫn cho doanh nghiệp Logistics thực hiện đăng ký cấp giấy đi đường trong thời gian thực hiện …

CV 2796 về việc tăng cường kiểm soát các nhóm đối tượng được phép lưu thông trong thời gian giãn cách xã hội

Từ 0h ngày 23-8-2021 đến ngày 6-9-2021, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp của thành phố, tru…