Thông báo 1772/TB-TCHQ phân loại mã hs code giấy hút ẩm (giấy thấm)

Thông báo 1772/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất k…