Xpediator tăng cổ tức 11% khi lợi nhuận cải thiện

Tập đoàn dịch vụ quản lý vận tải Xpediator đã tăng cổ tức lên 11% sau khi công bố lợi nhuận nửa đầu…