Chứng nhận xuất xứ form E cho hàng phi mậu dịch

Công ty chúng tôi có mở tờ khai loại hình tờ khai H11 - hàng không thanh toán. Xin hỏi trên invoice…