Cách Amazon vận chuyển cho các bên thứ ba để cạnh tranh với Fedex và Ups

Amazon hiện đang vận chuyển hàng hóa cho khách hàng bên ngoài trong động thái mới nhất để cạnh tran…