Tài khoản thu nộp ngân sách Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I

Tra cứu thông tin chung
Và tài khoản thu nộp ngân sách của các đơn vị Hải quan

Tài khoản thu nộp ngân sách hải quan Cát Lái
Tài khoản thu nộp ngân sách hải quan Cát Lái


Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:
TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Giám sát 02CI 3 CSGONKVI
2 Đội thủ tục hàng hóa Nhập khẩu 02CI 1 CSGONKVI
3 Đội thủ tục hàng hóa Xuất khẩu 02CI 2 CSGONKVI
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV I Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:
TT Tên Tài khoản Mã Tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111.0.2995342 2995342 KBNN Quận 2 129 2995342
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 3511.0.2995342 2995342 KBNN Quận 2 129 2995342
3 Tiền gửi thuế tạm thu 3512.0.2995342 2995342 KBNN Quận 2 129 2995342
4 Tiền gửi nộp khoản đảm bảo 3591.0.2995342 2995342 KBNN Quận 2 129 2995342
5 Tiền gửi phạt VPHC 3942.0.2995342 2995342 KBNN Quận 2 129 2995342
Nguồn: Tổng cục Hải quan
Phụ phí covid www.guihangnhanh247.com
Danh sách 1 Danh sách 2 Danh sách 3 Danh sách 4 Danh sách 5
https://ultrashort.me/ZVNIU https://ultrashort.me/yyUkI Gửi hàng đi Mỹhttps://ultrashort.me/VPgLt Gửi hàng đi Singapore
https://ultrashort.me/jyqdb DHL Expresshttps://ultrashort.me/DsazY https://ultrashort.me/lBgCV https://ultrashort.me/KwtSD
https://ultrashort.me/PVGzb https://ultrashort.me/NeUwo https://ultrashort.me/DemLz https://ultrashort.me/BOIIV https://ultrashort.me/zwcRR
Gửi hàng đi Mỹhttps://ultrashort.me/Znviy Phụ phí xăng dầu UPShttps://ultrashort.me/QeDju https://ultrashort.me/uwWsi
Gửi hàng đi Nhậthttps://ultrashort.me/WrhFj https://ultrashort.me/WtaPO Đại lý UPShttps://ultrashort.me/zuudg
Gửi hàng nhanh 247Đại lý DHLhttps://ultrashort.me/eRpAr https://ultrashort.me/MlDYR https://ultrashort.me/FUsMb
Thông quan hàng hoáhttps://ultrashort.me/LSXtY Gửi hàng đi Trung Quốchttps://ultrashort.me/azcIq https://ultrashort.me/DgjCb
Gửi quần áo đi MỹTài khoản đóng thuế XNK Ga đường sắt quốc tế Yên Viênhttps://ultrashort.me/txYXh https://ultrashort.me/WYwkY https://ultrashort.me/XbqgG
Thủ tục Hải quanhttps://ultrashort.me/SxkQj https://ultrashort.me/ClDrh https://ultrashort.me/jgthH https://ultrashort.me/lWBct
Gửi hàng DHL VNhttps://ultrashort.me/hCGqG https://ultrashort.me/eGmQs Gửi hàng đi Đài Loanhttps://ultrashort.me/kxaJF
https://ultrashort.me/nenYG https://ultrashort.me/ywVtH Gửi hàng quần áo đi Slovakiahttps://ultrashort.me/tGfth https://ultrashort.me/lcggB
DHL trackinghttps://ultrashort.me/LzEof https://ultrashort.me/nltMe https://ultrashort.me/FCKvU https://ultrashort.me/qRpQX
https://ultrashort.me/zkOIH Gửi hàng từ việt nam đi quốc tếhttps://ultrashort.me/Yibru https://ultrashort.me/ZnMPI https://ultrashort.me/LwAJM
https://ultrashort.me/fVGWQ https://ultrashort.me/vYczS https://ultrashort.me/LuVTX Chuyên gửi hàng đi Mỹhttps://ultrashort.me/mRjom
Dịch vụ door to door đi Mỹhttps://ultrashort.me/zGfhC https://ultrashort.me/wDhfm https://ultrashort.me/chtGi https://ultrashort.me/nMcqc
https://ultrashort.me/WWTHj Đơn vị chuyển phát uy tínhttps://ultrashort.me/ggISt https://ultrashort.me/rLSbb https://ultrashort.me/pwGyb
https://ultrashort.me/SeOfJ https://ultrashort.me/ECxDe Gửi hàng mẫu đi Mỹhttps://ultrashort.me/NNEcL https://ultrashort.me/XgkMd
https://ultrashort.me/JrSQT https://ultrashort.me/waivE https://ultrashort.me/QmHly https://ultrashort.me/YqxJG https://ultrashort.me/KyLBk
Gửi đồ đi Mỹ qua bưu điệnhttps://ultrashort.me/lodNf https://ultrashort.me/KeEFv https://ultrashort.me/YUzCn https://ultrashort.me/Dqdil
https://ultrashort.me/xHwOE https://ultrashort.me/Wzrkk Gửi hàng đi Thái Lanhttps://ultrashort.me/lpoiZ https://ultrashort.me/uGnlm
SOURCE: Gửi hàng nhanh 247