Thông báo 1772/TB-TCHQ phân loại mã hs code giấy hút ẩm (giấy thấm)

Thông báo 1772/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Giấy hút ẩm (giấy thấm) dạng cuộn

1. Tên hàng theo khai báo: Giấy hút ẩm (giấy thấm) dạng cuộn khổ 12cm +- 2cm định lượng 165g/m2. Hàng mới 100% (Mục 4)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Lạng Sơn. Địa chỉ: Số 02 Đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh, TP. Lạng Sơn. Mã số thuế: 4900100075.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10160690806/A11 ngày 14/9/2017 tại Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Giấy kraft đã tẩy trắng, chưa thấm tẩm, chưa tráng phủ, chưa in, chưa nhuộm màu, định lượng 31,4g/m2, dạng cuộn, kích thước 12,5cm

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Giấy kraft đã tẩy trắng, chưa thấm tẩm, chưa tráng phủ, chưa in, chưa nhuộm màu, định lượng 31,4g/m2, dạng cuộn, kích thước 12,5cm

thuộc nhóm 48.23 “Giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo khác, đã cắt theo kích cỡ hoặc hình dạng; các vật phẩm khác bằng bột giấy, giấy, bìa, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo”, phân nhóm 4823.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 4823.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.