Quy định về các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

TPHCM ban hành quy định mới về thích ứng an toàn với dịch COVID-19

Ngày 16/11, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 3900/QD-UBND về quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn TPHCM.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Quyết định này thay thế cho một số nội dung trong Chỉ thị 18 và nhiều văn bản khác liên quan đến việc đi lại, hoạt động sản xuất, kinh doanh, ăn uống mà UBND TP HCM ban hành trước đây.

Theo đó, từ ngày 16/11/2021, người dân sử dụng ứng dụng "PC-COVID" của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 khi tham gia các hoạt động được quy định tại quyết định này.

Các hoạt động kinh tế - xã hội tuân thủ quy định của các bộ tiêu chí đánh giá an toàn phòng chống dịch trên địa bàn TP.

Việc áp dụng các biện pháp, hoạt động kinh tế - xã hội căn cứ trên cơ sở đánh giá, diễn biến tình hình dịch bệnh.

Phát huy tính chủ động của người dân, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội TP.

Ban hành kèm theo Quyết định này là 3 phụ lục quy định tạm thời các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn TPHCM, gồm:

Phụ lục I quy định chung về điều kiện tham gia hoạt động khi áp dụng biện pháp theo từng cấp độ dịch trên phạm vi toàn địa bàn TP

Phụ lục II quy định tạm thời các biện pháp áp dụng theo từng cấp độ dịch trên phạm vi toàn TP

Phụ lục II quy định tạm thời các biện pháp áp dụng theo từng cấp độ dịch trên phạm vi phường, xã, thị trấn

Xem chi tiết quy định tại đây