Quyết định 2905/QĐ-BNN-TCLN Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam

Ngày 30/6/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2905/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam. Theo đó danh mục 793 loại gỗ đã nhập khẩu vào VN tính đến 30/6/2021.

gỗ
Gỗ

Danh mục các loại gỗ đã nhập khẩu vào Việt Nam gồm: 

Gỗ Lãnh Sam; Gỗ Keo tai tượng; Gỗ Ngâu tàu; Gỗ Me tây Nam Mỹ; Gỗ Alstoni; Gỗ Du Nhật Bản; Gỗ Bình Linh; Gỗ Đoạn Mãn Châu; Gỗ Hương Xám; Gỗ Trâm đỏ; Gỗ Cẩm quỳ; Gỗ Xoan rừng;…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết văn bản tải tại đây

2905/QĐ-BNN-TCLN 3.4mb