Danh sách mẫu chữ ký COO form E do Trung Quốc cấp

Ngày 26 tháng 8 năm 2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5421/TCHQ-GSQL hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện chấp nhận C/O form E mẫu mới.

Made in China
Made in China

Đáng chú ý:
  • Đối với C/O form E mới (Phụ lục 2 Thông tư 12/2019/TT-BCT) do Trung Quốc cấp: Chấp nhận C/O từ ngày 20/8/2019;
  • Đối với C/O mẫu E mới do các nước ASEAN cấp: Chấp nhận C/O từ ngày 1/8/2019.
  • Đối với C/O mẫu E cũ: Chấp nhận C/O cấp trước ngày 31/8/2019 trong thời gian còn hiệu lực và thực hiện kiểm tra C/O theo Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương; không chấp nhận C/O mẫu E cũ cấp sau ngày 31/8/2019.
Việc kiểm tra C/O mẫu E mới để áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt, TCHQ chỉ đạo cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo cam kết của các nước ASEAN và Trung Quốc đã thống nhất tại Nghị định thư sửa đổi Hiệp định ACFTA (đã được nội luật hóa tại Thông tư 12/2019/TT-BCT ngày 30/7/2019 của Bộ Công Thương).
List chữ ký trên COO form E Hải quan Trung Quốc cấp.
STT Hải quan Trung Quốc Download
1 Beijing Customs Tại đây
2 Changchun Customs Tại đây
3 Changsha Customs Tại đây
4 Chengdu Customs Tại đây
5 Chongqing Customs Tại đây
6 Dalian Customs Tại đây
7 Fuzhou Customs Tại đây
8 Gongbei Customs Tại đây
9 Guangzhou Customs Tại đây
10 Guiyang Customs Tại đây
11 Haikou Customs Tại đây
12 Hangzhou Customs Tại đây
13 Harbin Customs Tại đây
14 Hefei Customs Tại đây
15 Jinan Customs Tại đây
16 Kunming Customs Tại đây
17 Lanzhou Customs Tại đây
18 Lasa Customs Tại đây
19 Manzhouli Customs Tại đây
20 Nanchang Customs Tại đây
21 Nanjing Customs Tại đây
22 Nanning Customs Tại đây
23 Ningbo Customs Tại đây
24 Qingdao Customs Tại đây
25 Shanghai Customs Tại đây
26 Shantou Customs Tại đây
27 Shenyang Customs Tại đây
28 Shenzhen Customs Tại đây
29 Shijiazhuang Customs Tại đây
30 Taiyuan Customs Tại đây
31 Tianjin Customs Tại đây
32 Urumqi Customs Tại đây
33 Wuhan Customs Tại đây
34 Xi_An Customs Tại đây
35 Xiamen Customs Tại đây
36 Xining Customs Tại đây
37 Yinchuan Customs Tại đây
38 Zhanjiang Customs Tại đây
39 Zhengzhou Customs Tại đây
Nguồn: https://www.thongquanhanghoa.com/