Hướng dẫn cấp giấy đi đường thuộc lĩnh vực Công Thương - Hà Nội

Sở Công Thương gửi Hướng dẫn thực hiện Biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu theo nội dung gửi kèm.
Văn bản và hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển trong Vùng 1

Sở Công Thương Hà Nội
Sở Công Thương Hà Nội


Đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ hướng dẫn và thực hiện
Mẫu 1: Mẫu giấy đi đường cho nhân viên
Mẫu 2: Mẫu đăng ký phương tiện chở Xe máy và Ô tô
Trân trọng thông báo