Bảng mã địa điểm tập kết hàng hoá xuất khẩu Đồng Nai

Cảng Đồng Nai

cảng Đồng Nai
Cảng Đồng Nai


Bảng mã địa điểm tập kết hàng xuất khẩu tại Đồng Nai www.thongquanhanghoa.com
Cục Hải quan Chi cục Hải quan Tên Tên doanh nghiệp Địa chỉ kho bãi
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ01 CTY THEP BIEN HOA Cty CP Thép Biên Hòa (Vicasa) Đường số 9 Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ02 TCT VLXD SO 1 FICO Tổng Công ty vật liệu xây dựng số 1 TNHH một thành viên (Fico). Số 05 đường 16A, khu công nghiệp Biên Hòa 2, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ03 CTY TNHH WACOAL Công ty TNHH Việt Nam WACOAL Số 110 đường Amata, KCN Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ04 CTY A-NOBEL COATINGS Công ty TNHH AKZO NOBEL COATINGS Việt Nam Lô 7, KCN Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ05 CTY TNHH TEXMA VINA Công ty TNHH Texma Vina Số 32, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ06 CTY TNHH DANG LONG Công ty TNHH Đăng Long Lô F6, Cụm công nghiệp chế biến gỗ Tân Hòa, phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ07 CT GROBEST INDUSTRIA Công ty TNHH Grobest Industrial (Việt Nam) Số 9, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ08 CTY PENFLEX VIET NAM Công ty TNHH PENFLEX Việt Nam. Lô 101/2-6, đường số 3B, KCN Amata, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ09 TONG CTY TIN NGHIA Tổng Công ty Tín Nghĩa 173/390, KP.8, P. Long Bình, Tp.Biên Hòa, T. Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ10 CTY DT-CN BUU LONG Công ty CP Đầu tư và Công nghiệp Bửu Long Ấp Bình Thạch, xã Bình Hòa, H. Vĩnh Cửu, T. Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ11 DNTN DONG NAI TON DNTN Đồng Nai Tôn Số 21, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ12 CTY TNHH YKK VN Công ty TNHH YKK Việt Nam 104-106-108 KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ13 CTY CN FU SHENG VN Công ty TNHH Công nghiệp Fu Sheng (VN) Số 6, đường 3A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ14 CTY SOI TAINAN VN Công ty sợi Tainan (VN) Số 9, đường 17A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ15 CTY SOI TAINAN VN Công ty sợi Tainan (VN) Số 3, đường 4A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ16 CTY CN SON NHAT PHAM Công ty TNHH Công nghiệp Sơn Nhất Phẩm Lô 104/6-2, đường số 2A, KCN Amata, P.Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ17 CTY TNHH BINH B.F.C Công ty TNHH Bình B.F.C Cụm Công nghiệp Thạnh Phú - Thiện Tân, Xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ18 CTY CN HUNG CHENG VN Công ty TNHH CN Hung Cheng VN Số 5, đường 1A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ19 CTY TNHH ZIRTEC Công ty TNHH Zirtec Lô 101, đường Amata, KCN Amata, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ20 CTY HITECH MOULD Công ty TNHH Hitech Mould Số 09, đường 16A, KCN Biên Hòa II, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ21 CTY JIN HUNG VINA Công ty Jin Hung Vina Số 5, đường 9A, KCN 2, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ22 CTY TNHH BORAMTEK VN Công ty TNHH Boramtek Việt Nam Số 4, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ23 CTY TNHH I CHONG Công ty TNHH I Chong Số 1, đường 5A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ24 DNTN SONG TIEN DNTN Song Tiến Ấp Tân Bản, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ25 CTY TNHH T.I.C Công ty TNHH T.I.C Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ26 CT THEP JFE SHOJI VN Công ty TNHH Thép JFE Shoji Việt Nam Lô 202, KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ27 CTY OJITEX VIET NAM Công ty TNHH Ojitex Việt Nam Số 12, đường số 9A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ28 CTCP FURNIWEB VN Công ty Cổ phần Furniweb Việt Nam Số 18, đường 3A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ29 CTY TNHH NGHIA KY Công ty TNHH Nghĩa Kỳ Số 18, đường 3A, KCN Biên Hòa II, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ30 CTY TNHH CARGILL VN Công ty TNHH Cargill Việt Nam Lô 29, KCN Biên Hòa, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Biên Hoà 47NBZ31 CTY TNHH GIA HAN Công ty TNHH Gia Hân KP8, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ KCX Long Bình 47XEZ01 CTY FUKUVI VIET NAM Cty TNHH Fukuvi Việt Nam Lô 307/1 đường 7A, Khu CN Amata, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ KCX Long Bình 47XEZ02 CSSX GIAY THAI AN Cơ sở sản xuất giấy Thái An Ấp Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ KCX Long Bình 47XEZ03 CTY MAJOR CRAFT VN Công ty TNHH Major Craft Việt Nam 242/2 đường 12, KCN Amata, P. Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ KCX Long Bình 47XEZ04 CTY EMERALD BLUE Công ty TNHH Emerald Blue Lô 105, KCN Amata, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ KCX Long Bình 47XEZ05 DNTN DOAN LONG PHUC DNTN Đoàn Long Phúc 1664 tổ 26, ấp Vường Dừa, xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ KCX Long Bình 47XEZ06 CTY TNHH CN KIEN DAT Công ty TNHH Công Nghiệp Kiến Đạt Lô C6, đường số 7, KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ KCX Long Bình 47XEZ07 CTY VIET NAM UY TIN Công ty TNHH Công nghiệp Việt Nam Uy Tín Lô E-11, KCN Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ KCX Long Bình 47XEZ08 CT SANNOR ELECTRONIC Công ty TNHH Sannor Electronics Việt Nam Lô 101/2-3, đường 3B, KCN Amata, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ KCX Long Bình 47XEZ09 CTY DONGJIN TEXTILE Công ty TNHH Dongjin Textile Vina Lô D8-1, đường số 2, KCN Long Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Bình Tân 47I1Z01 CTY TNHH HA VUONG Công ty TNHH Hà Vương Ấp Tân Cang, Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D1Z01 CTY OLYMPUS VIET NAM Cty TNHH Olympus Việt Nam Khu công nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D1Z02 CTY TNHH WORLD VINA Công ty TNHH World Vina Ấp Long Phú, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D1Z03 CTY TNHH PETRONAS VN Công ty TNHH PETRONAS (Việt Nam) Lô 3, KCN Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D1Z04 CTY TNHH MERCAFE VN Công ty TNHH MERCAFE VIỆT NAM Đường số 3, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D1Z05 CTY VINH TRUONG PHAT Công ty TNHH SX-TM Vĩnh Trường Phát Đường số 8, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D1Z06 CTY TNHH VFC FARMS Công ty TNHH VFC Farms Đường số 1, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D1Z07 CTY HB TBD DESJOYAUX Công ty TNHH Hồ bơi Châu Á Thái Bình Dương Desjoyaux Đường số 9, KCN Tam Phước, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D1Z08 CTY QT DESIGNLIVE Công ty TNHH Quốc tế Designlive Đường số 6, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D1Z09 TDCN THAN KS VIETNAM Tập đoàn Công nghiệp than-khoáng sản Việt Nam Cảng Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D1Z10 CTY DAEWON CHEMICAL Công ty TNHH Daewon Chemical Vina KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D1Z11 CTCP NGO HAN Công ty Cổ phần Ngô Han Ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D1Z12 CTY CPHH VEDAN VN Công ty cổ phần hữu hạn Vedan Việt Nam Quốc lộ 51, ấp 1a, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D1Z13 CTCP GOM SU TAICERA Công ty CP Công nghiệp gốm sứ Taicera KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D1Z14 CTCP QT PANCERA Công ty CP Quốc tế Pancera KCN Gò Dầu, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D1Z15 CTY INDO-CHINE VN Công ty TNHH Indo- Chine Việt Nam Ấp Long Phú, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D1Z16 CTY TNHH THANH BINH Công ty TNHH Thanh Bình KP8, Quốc lộ 1, phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z01 CTY CHOSUN VINA Công ty TNHH CHOSUN Vina KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z02 CTY TNHH ARMAJARO VN Công ty TNHH Armajaro Việt Nam KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z03 CT NHANBAOBI VINA UC Công ty TNHH nhãn bao bì Vina Úc Đường số 4, KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z04 CTY TNHH GOLDEN Công ty TNHH Golden KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z05 CTY TNHH UNIRED VN Công ty TNHH UNIRED Việt Nam Đường số 10, KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z06 CTY DTPT VIET A CHAU Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Á Châu QL 51, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z07 CTY LUC QUAN CN NHUA Công ty TNHH Lực Quán (VN) Công nghiệp nhựa số 37, đường số 9,KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z08 CT CARIYAN WOODEN VN Công ty TNHH Cariyan Wooden Việt Nam. Đường số 09, KCN Tam Phước, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z09 CTY TNHH ANYWEAR Công ty TNHH Anywear Xưởng 2, Lô A.V, Đường 1, KCN Long Thành, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z10 CTY TNHH KOTOP VINA Công ty TNHH KOTOP Vina Đường số 09, KCN Tam Phước, Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z11 CT SHEN PHAT FURNITU Công ty TNHH Shen Phat Furniture KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z12 CT YOUNG MARCH CANDL Công ty TNHH Young March Candle Lô 33, đường số 7, KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z13 CTY SHIN HEUNG VINA Công ty TNHH Shin Heung Vina Đường số 9, KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z14 CT ASABA VN MANUFACT Công ty TNHH ASABA VIET NAM Manufacturing Đường 1, KCN Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z15 CTY TNHH MAO BAO VN Công ty TNHH Mao Bảo Việt Nam Đường số 3, KCN Long Thành, xã Tam An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z16 CTY HAYAMIZU VN Công ty TNHH Hayamizu Việt Nam Số 11, đường số 5, KCN Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z17 CTCP TRUNG DONG Công ty Cổ phần Trung Đông Cụm công nghiệp Tam Phước 1, xã Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z18 CTY TNHH ANSELL VINA Công ty TNHH Ansell Vina Đường số 7, KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z19 CTY TNHH QT GRANDE Công ty TNHH quốc tế Grande Đường số 25, KCN Nhơn Trạch 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z20 CT LASER PLATE MAKIN Công ty TNHH Yuncheng Laser Plate Making Đường số 9, KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z21 CTY TNHH CN TECO VN Công ty TNHH Công nghệ Teco VN Đường số 9, KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z22 CTY KUMSUNG VINA Công ty TNHH Kumsung Vina Đường số 9, KCN Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D2Z23 CTY GREAT PROSPERITY Công ty TNHH Hóa dầu Great Prosperity Đường số 3, KCN Long Thành, Long Thành, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D3Z01 CTY FUKUOKARASHI VN Công ty TNHH Fukuokarashi Việt Nam B-2 Khu Công Nghiệp Long Đức, xã Long Đức, Huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D3Z02 CTY YUEN FOONG YU DN Công ty TNHH Yuen Foong Yu Đồng Nai Ấp 8, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D3Z03 CTY KIMURA VIET NAM Công ty TNHH Kimura Việt Nam KCN Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D3Z04 CTY FUJI IMPULSE LD Công ty TNHH Fuji Impulse Long Đức KCN Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D3Z05 CTY HIKARI VIET NAM Công ty TNHH Hikari Việt Nam KCN Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ Long Thành 47D3Z06 CT PARAMOUNT BED VN Công ty TNHH Paramount Bed Việt Nam KCN Long Đức, xã Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ01 CTY TNHH SANHER VN Công ty TNHH SANHER Việt Nam. KCN Nhơn Trạch 3-Giai đoạn II, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ02 CTY TNHH WHITE GLOVE Công ty TNHH White Glove KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ03 CTY LOCK-LOCK VINA Công ty TNHH Lock & Lock Vina KCN Nhơn Trạch 5, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ04 CTY TNHH SAMMI Công ty TNHH Sammi KCN Nhơn Trạch 3, giai đoạn 2, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ05 CTY TNHH KYOWA VN Công ty TNHH Kyowa Việt Nam KCN Nhơn Trạch 3, giai đoạn 2, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ06 CTY VN KANG YUAN VN Công ty TNHH Công nghiệp Kang Yuan Việt Nam Đường số 10, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ07 CTY DET SOI GITAI Công ty TNHH dệt sợi Gitai Đường số 5A, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ08 CT MY THUAT CHI KONG Công ty TNHH Mỹ thuật Chin Kong Đường số 5A, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ09 CT TNHH MTV YGS VINA Công ty TNHH MTV YGS Vina Lô 2, đường 25B, KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ10 CT FUNITECH COMPONEN Công ty TNHH Funitech Component VN đường 2, KCN Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ11 CT JFE MECHANICAL VN Công ty TNHH JFE Mechanical VN đường 2, KCN Nhơn Trạch III-giai đoạn 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ12 CTY TNHH PALM PAPER Công ty TNHH Palm Paper KCN Nhơn Trạch 3,huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ13 CT HIROTA PRESCISION Công ty TNHH Hirota Prescision Viêt Nam đường 10, KCN Nhơn Trạch I, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ14 CTY THEP DONGBANG Công ty TNHH Thép DongBang Khu công nghiệp Nhơn Trạch I, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ15 CTY TNHH NITEX VINA Công ty TNHH Nitex Vina KCN Dệt may Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ16 CTY CKXD POSCO E-C Công ty cơ khí và xây dựng POSCO E&C Việt Nam KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ17 CTY TON PHUONG NAM Công ty Tôn Phương Nam Đường số 9, KCN Nhơn Trạch, huyện Nhơn Phú, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ18 CTY SEO INCHEON VN Công ty TNHH Seo Incheon Việt Nam Đường số 3, KCN Nhơn Trạch I, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ19 CTY TANAKA SCALE Công ty TNHH Tanaka Scale KCN Nhơn Trạch 3, giai đoạn 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ20 CTCP INTERMARY VINA Công ty Cổ phần Intermaru Vina KCN Dệt may Nhơn Trạch, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ21 CTY TNHH CHEAN SHIN Công ty TNHH Chean Shin Việt Nam Đường số 8, KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ22 CTY TNHH VINA TAK Công ty TNHH Vina Tak Đường số 4B, KCN Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ23 CTY TNHH SOLTEC VN Công ty TNHH Soltec Việt Nam Đường số 2, KCN Nhơn Trạch 3, giai đoạn 2, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NGZ24 CT DET CHOONGNAM VN Công ty TNHH Dệt Choongnam Việt Nam KCN Nhơn Trạch II, Nhơn Trạch, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ QL KCN Bình Thuận 47NMZ01 CT DUONGDONG HOA PHU Cty CP Dương Đông Hòa Phú Xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
Đồng Nai Chi cục HQ QL KCN Bình Thuận 47NMZ02 CTY GPM BINH THUAN Cty TNHH MTV GPM Bình Thuận Thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
Đồng Nai Chi cục HQ QL KCN Bình Thuận 47NMZ03 CTY FINE FRUIT ASIA Cty TNHH Fine Fruit ASIA Lô C7-5/1, C7-5/2, KCN Hàm Kiệm I, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Đồng Nai Chi cục HQ QL KCN Bình Thuận 47NMZ04 CTY TNHH KIM DO Cty TNHH Kim Đô Lô 2/5 KCN Phan Thiết, xã Phong Nãm, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Đồng Nai Chi cục HQ QL KCN Bình Thuận 47NMZ05 CTY HAI NAM OKINAWA Cty TNHH Hải Nam Okinawa Khu phố 5, phường Phú Hải, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Đồng Nai Chi cục HQ QL KCN Bình Thuận 47NMZ06 CTY TNHH TUAN THIEN Công ty TNHH XNK Tuấn Thiện Lô số 1 khu chế biến hải sản phía nam Cảng cá Phan Thiết, phường Tôn Đức Thắng, Phan Thiết, Bình Thuận
Đồng Nai Chi cục HQ QL KCN Bình Thuận 47NMZ07 CNCT CAO THANH PHAT Chi nhánh Công ty TNHH XNK Cao Thành Phát Km 30, Khu phố Lập Bình, thị trấn Thuận Nam, huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận
Đồng Nai Chi cục HQ QL KCN Bình Thuận 47NMZ08 CTCP XNK DAINAM VIET Công ty Cổ phần đầu tư thương mại XNK Đại Nam Việt Thôn Hồ Lân, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ01 CTY TNHH THU MAY Cty TNHH Thủ Mây Ấp Tam Hiệp, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ02 CTY THUAN PHUC DAT Cty TNHH Thuận Phúc Đạt Ấp Tân Hợp, xã Xuân Thành, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ03 CTY KL TEXWELL VINA Cty TNHH KL Texwell Vina Khu công nghiệp Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ04 CTY TNHH THIEN MINH Cty TNHH Thiện Minh Ấp 18 Gia Đình, xã Bảo Quan, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ05 CTY GIAY HONG CHANG Cty TNHH Bao bì giấy Hong Chang Xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ06 CTY CP YNG SHUN Cty CP Yng Shun Đường 7-2, lô A4, KCN Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ07 CT TNHH MTV MAY VIET Cty TNHH Một thành viên Mây Việt Ấp Suối Tiên, xã Cây Gáo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ08 CTY NS NGUYEN HONG Công ty TNHH Nông sản Nguyên Hồng Tổ 1, ấp 3, xã Bình Lộc, thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ09 CTY TNHH ANH QUYNH Công ty TNHH Anh Quỳnh Số 443/2A, ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ10 CT POLY-PRODUCTS V-H Công ty TNHH Polymeric Products V&H Việt Nam Đường số 6, KCn Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ11 CT GIAY DEP HUNG DAT Công ty TNHH Giày dép Hưng Đạt Số 87, ấp Hung Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ12 CTY TNHH MOLAND Công ty TNHH Moland. Đường số 6, KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ13 CTCP CHAN NUOI C.P Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam-Chi nhánh Đông Lạnh KCN Bầu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ14 CT FAR CHAMPION INTE Công ty TNHH Far Champion International Đường số 7, KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ15 CTY TNHH KOMET VINA Công ty TNHH Komet Vina KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ16 CTY TNHH LUNJI VINA Công ty TNHH Lunji Vina KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ17 CTY TNHH JAAN-E Công ty TNHH Jaan-E KCN Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ18 CTY DIEN CO SHIHLIN Công ty hữu hạn điện cơ Shihlin VN Lô 6, KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ19 CTY TNHH SOFA TAI YU Công ty TNHH Sofa Tai Yu Đường số 4, KCN Sông Mây, Trảng Bon, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ20 CTY LO XO BAT DUC Công ty TNHH Lò xo Bát Đức 1-21F, KCN Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ21 CTY HHCN CHINH LONG Công ty HHCN Chính Long KCN Hố Nai, Trảng Bon, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ22 CTY VAI BAT HAN NAM Công ty TNHH Vải bạt nhựa Han Nam Ấp Thanh Hóa, Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ23 CTY TNHH TAM HUNG Công ty TNHH Tam Hưng Lô II – 15, KCN Hố Nai 3, Trảng Bom, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ24 CT DOGO GD NGOC SINH Công ty TNHH Đồ gỗ gia dụng Ngọc Sinh Đường 9, KCN Sông Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ25 CTY TNHH THIEN MINH Công ty TNHH Thiện Minh Ấp 18 Gia Bình, xã Bảo Quang, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ26 CTY TNHH KEN FON Công ty TNHH Ken Fon Lô VI-3B, KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ27 CT KIM LOAI COMAX VN Công ty Cổ phần Kim loại Comax Việt Nam KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ28 CTY MAY PIERICH Công ty TNHH May Pierich Đường số 5A, KCN Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai
Đồng Nai Chi cục HQ Thống Nhất 47NFZ29 CTY XD-TM THUAN HOA Công ty TNHH MTV XD-TM Thuận Hòa Lô IV-2, đường số 14, KCN Hố Nai, Trảng Bom, Đồng Nai