Nhập khẩu phi mậu dịch quần áo bảo hộ

Chúng tôi dự kiến gửi 20 bộ quần áo bảo hộ lao động dùng cho chuyên gia của họ đang làm việc tại Việt Nam. Chúng tôi cần tư vấn mã số HS và chính sách nhập khẩu trong trường hợp nhập phi mậu dịch, không thanh toán số quần áo trên, chúng tôi có cần kiểm tra chất lượng hay các chính sách đối với nhập khẩu loại hinh PMD số quàn áo trên không.

Nhập khẩu quần áo bảo hộ lao động. Ảnh minh hoạ
Nhập khẩu quần áo bảo hộ lao động. Ảnh minh hoạ

Tư vấn tham khảo

  • Chinh sách mặt hàng:
Trường hợp mặt hàng “Quần áo bảo hộ lao động” đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ.

Trường hợp mặt hàng “Quần áo bảo hộ lao động” mới 100% không thuộc diện hàng hoá cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiên theo quy định tại Nghị định số Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ. Do đó, công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng này như hàng hóa thông thường khác.

Lưu ý, sản phẩm dệt may tiếp xúc trực tiếp với da thuộc đối tượng áp dụng 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng FORMALDEHYT và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.
  • Mã HS:
Công ty có thể tham khảo 06 (sáu) quy tắc phân loại tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 17/6/2017; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính; Biểu thuế XNK ban hành kèm Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ và đối chiếu với hàng hoá nhập khẩu, vật liệu cấu thành để xác định mã HS.

Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa của công ty. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Chi tiết tham khảo tại: https://www.dncustoms.gov.vn/tu-van/nhap-khau-quan-ao-bao-ho-phi-mau-dich-53568.html