Phần mềm khai quan miễn phí

Tổng cục Hải quan (TCHQ) cung cấp phần mềm khai báo hải quan miễn phí

 Ngày 09/02/2022, Tổng cục Hải quan có công văn số 389/TCHQ-GSQL gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố và cộng đồng doanh nghiệp về triển khai phần mềm khai báo hải quan miễn phí.

Phần mềm khai quan miễn phí
Phần mềm khai quan miễn phí

Theo đó, các doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ trang web: https://e-declaration.customs.gov.vn:8443 để tải phần mềm và các tài liệu hướng dẫn có liên quan.

Trang web tích hợp khai báo xác thực chữ ký số, có tài liệu hướng dẫn sử dụng chi tiết các chức năng. Dự kiến 01/4/2021, Tổng cục Hải quan sẽ áp dụng toàn quốc để thống nhất quản lý, vận hành, hỗ trợ (kèm theo công văn số 389/TCHQ-GSQL ngày 09/2/2022).

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hòn Gai trân trọng thông báo đến cộng đồng doanh nghiệp để biết, chủ động thực hiện.