Thông báo 1715/TB-TCHQ phân loại Túi hút ẩm

Thông báo 1715/TB-TCHQ phân loại Túi hút ẩm

Silica Gel

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1: Túi hút ẩm - Cobalt-Free Silica Gel & Indicator (1 kiện=800 túi).


2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Suzuki Latex Việt Nam; Địa chỉ: Lô 307, đường 7A, KCN Amata, Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai; Mã số thuế: 3602403932.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10224495622/A12 ngày 27/9/2018 tại Chi cục HQ Biên Hòa (Cục Hải quan Đồng Nai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Silica gel dạng hạt, có chứa chất chỉ thị màu

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Silica gel dạng hạt, có chứa chất chỉ thị màu

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 3824.99 “- - Loại khác”, phân nhóm “- - - Loại khác”, mã số 3824.99.99 “- - - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.